Aktualności

26.04.2017

Strategia Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa

Zapraszamy na otwarte warsztaty strategiczne związane z opracowaniem Strategii Rozwoju i Promocji Miasta Puszczykowa.

Więcej
25.04.2017

Kolonie letnie w Złotym Stoku

Zapraszamy na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w wieku 10-16 lat. Zaplanowany wyjazd będzie częściowo finansowany z budżetu Miasta Puszczykowa.

Więcej
24.04.2017

Komunikat Policji

Komisariat Policji w Puszczykowie informuje, że pomimo apeli i działań zmierzających do ograniczenia negatywnych zjawisk w ruchu drogowym nadal obserwuje się wysoki poziom zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości do warunków na drodze, nie zachowaniem dostatecznej odległości między pojazdami oraz przekraczaniem dozwolonej prędkości przez kierujących pojazdami.

Więcej
24.04.2017

Harmonogram mycia i dezynfekcji pojemników na odpady

Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" wyznaczył terminy mycia i dezynfekcji pojemników na odpady.

Więcej
21.04.2017

"W trosce o zdrowie mojego dziecka - warsztaty edukacyjne dla rodziców i opiekunów prawnych

Stowarzyszenie Zdrowi-MY zaprasza na warsztaty „W trosce o zdrowie mojego dziecka... - organizacja warsztatów edukacyjnych dla rodziców/opiekunów prawnych”. W programie dwa dwugodzinne spotkania.

Więcej
21.04.2017

Stanowisko Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w sprawie reformy oświaty

Podczas ostatniego posiedzenia, 18 kwietnia br. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Puszczykowa zajęła stanowisko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec założeń reformy oświaty oraz procedury jej przygotowania i wdrażania. Poniżej przestawiamy treść przyjętego stanowiska, które zostanie również poddane pod głosowanie na najbliższej sesji Rady Miasta Puszczykowa we wtorek 25 kwietnia.

Więcej

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway