Aktualności

15.03.2018

Lokalny program rewitalizacji miasta Puszczykowa na lata 2018-2023

Burmistrz Miasta Puszczykowa zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu diagnozy służącej wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Mieście Puszczykowo.

Więcej
13.03.2018

Kucharze wspierają Drużynę Szpiku

Kolacja charytatywna w Hotelu Wielspin w Puszczykowie pt. „Trójwymiarowość warzyw”.

Więcej
13.03.2018

"Drzwi otwarte" w zespole szkół w Mosinie

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie zaprasza na "drzwi otwarte"!

Więcej
13.03.2018

Likwidacja wyrobów zawierających azbest

Powiat Poznański zamierza w bieżącym roku kontynuować realizację programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu powiatu oraz budżetów gminnych.

Więcej
09.03.2018

Konsultacje społeczne związane z budową bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi w rejonie ulicy 3 Maja

Zgodnie z zapowiedziami rozpoczęły się konsultacje społeczne związane z budową bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi w rejonie ulicy 3 Maja.

Więcej
09.03.2018

Rozstrzygnięcie III konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta Puszczykowa

W dniu 9.03.18 r. rozstrzygnięty został kolejny konkurs na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu, pomocy społecznej, zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Więcej

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway