23.02.2017

Kalendarz selekcjonera 2017

Uprzejmie informujemy, że od 27 lutego br. będzie obowiązywał nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w Puszczykowie. Wszystkie zmiany zostały uwzględnione w kalendarzu selekcjonera, który w najbliższych dniach trafi do Mieszkańców.

Warto zaznaczyć, że w wyniku zmian harmonogramu wprowadzonych przez usługodawcę – firmę FBSerwis S.A., konieczny był podział odpadów zmieszanych (ikonka czarnego kubełka) i zielonych (ikonka zielonego listka) na rejony oznaczone liczbami od 1 do 13, natomiast rejony odpadów segregowanych (ikonka trójkolorowego worka) zostały oznaczone literami alfabetu: od „A” do „T”.

Dlatego też, poszukując odpowiedniego rejonu, należy pamiętać, że zarówno liczba, jak i litera jest dla nas istotna. I tak na przykład mieszkaniec ulicy Akacjowej terminy wywozu odpadów zmieszanych oraz zielonych znajdzie pod numerem 2, a terminy wywozu odpadów segregowanych pod literą B. W ten sposób, w danym miesiącu zostały oznaczone dni, odpowiadające terminom z harmonogramu utworzonego przez firmę FBSerwis S.A. Warto dodać, że dni odbioru odpadów zmieszanych i zielonych dla poszczególnych rejonów przypadają zawsze w ten sam dzień tygodnia: w przypadku rejonu 2 odbiór przypada we wtorki.

W legendzie ikonek, które znajdują się na poszczególnych stronach kalendarza, prócz kolorowych liter i liczb, zielonego listka, kubełka oraz worka, znajdziemy również odpady wielkogabarytowe, które dla poszczególnych rejonów odbierane są dwa razy w ciągu roku (marzec-maj oraz wrzesień-listopad).

W kalendarzu zostały również zawarte najważniejsze wydarzenia danego miesiąca – sportowe, rekreacyjne, kulturalne oraz organizacyjne.

Dodatkowe informacje związane z harmonogramem można uzyskać pod numerami telefonu: +48 507 661 200 lub 61 679 33 63.
Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway