18.04.2017

Rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

W kwietniu rozpoczyna się rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2017/2018.

Poniżej przedstawiamy informację o obowiązujących terminach i kryteriach postępowania rekrutacyjnego na pierwszym i drugim etapie zgodnie z przepisami ustawy Prawo oświatowe oraz zasadami przyjętymi przez Radę Miasta Puszczykowa

Terminy rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

  • Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzone od 19 kwietnia 2017 r.
  • Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych szkół podstawowych będzie prowadzone od 19 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do przedszkoli i klas pierwszych w szkołach podstawowych zostały określone w Zarządzeniu Nr 21/17/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 18.04.2017 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, także terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2017/2018

1. REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (art. 131) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W terminie od 19. 04.2017 r. do 24.04.2017 r., rodzice dzieci uczęszczających do danego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2016/2017, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu - w roku szkolnym 2017/2018.

21 marca 2017 r. Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę Nr 190/17/VIIw sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Puszczykowo, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

http://puszczykowobip.wokiss.pl/bip/organy-wladzy-...

2) REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Zgłoszenie należy złożyć w terminie od 19.04.2017 r. do10 .05.2017 r.
21 marca 2017 r. Rada Miasta Puszczykowa podjęła uchwałę Nr 189/17/VII w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, oraz ich wartości punktowej i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. http://puszczykowobip.wokiss.pl/bip/organy-wladzy-...

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway