Aktualności

07.04.2017

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Klasztornej

Więcej
07.04.2017

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA PUSZCZYKOWA o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego, Mickiewicza.

Więcej
07.04.2017

Komunikaty PZERiI

Dotyczące okresu I półrocza 2017 r.

Więcej
07.04.2017

Aktywni Seniorzy

Zarząd PZERiI w Puszczykowie bardzo aktywnie wprowadził po świątecznej przerwie puszczykowskich Seniorów w rok 2017.

Więcej
06.04.2017

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Puszczykowie w dniu 15 kwietnia br. otwarty do godz. 14.00

Związek Międzygminny „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” z siedzibą w Czempiniu informuje, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany w Puszczykowie w dniu 15 kwietnia 2017 roku będzie funkcjonował do godz. 14.00. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Więcej
05.04.2017

Odpady zielone i inne

Z uwagi na liczne zapytania mieszkańców przypominamy, że nadmiar odpadów zielonych można dostarczać do PSZOK. Jednocześnie informujemy, że firma Eko-Rondo odpady typu: papier, karton, opakowania szklane przyjmuje nieodpłatnie, natomiast odpady zielone: typu gałęzie i inne przyjmuje za odpłatnością.

Więcej

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway