Płać podatek PIT, gdzie mieszkasz!

Zbliża się okres rozliczeniowy podatku PIT. Złożenie deklaracji to jeden z ważniejszych obowiązków podatników. Warto więc zastanowić się nad tym, gdzie trafi aż 38% naszego podatku. Płacąc podatek dochodowy zgodnie z miejscem swojego zamieszkania mamy osobisty wkład w rozwój Puszczykowa, wpływamy na realizację wielu planów i projektów, a tym samym podnosimy jakość i komfort życia w mieście, w którym żyjemy.


Roczne zeznanie podatkowe, czyli wypełniony formularz deklaracji podatkowej PIT, musi złożyć każda osoba, która w danym roku podatkowym uzyskała dochody. Ustawa o podatku dochodowym, wskazuje, że miejscem rozliczania się jest Urząd Skarbowy właściwy dla miejsca ZAMIESZKANIA (a nie zameldowania) podatnika. Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa. Duża jego część zostaje przekazana do gminy, w której został rozliczony PIT.Wybierasz organizację, której chcesz przekazać 1% podatku, a czy zastanawiasz się gdzie trafi aż 38% Twojego podatku?


Co możesz zrobić? Możesz sam decydować, gdzie trafią Twoje pieniądze. To dzięki Tobie możemy poprawić jakość życia w Puszczykowie. Przeznacz swój podatek na: budowę dróg, remonty chodników, przedszkola i szkoły, zieleń i rekreację, kulturę i sport, opiekę społeczną.

Jak rozliczyć PIT, aby Twoje pieniądze trafiły do Puszczykowa?

Nie musisz zmieniać miejsca zameldowania – wystarczy, że mieszkasz w Puszczykowie!Jeśli rozlicza Cię pracodawca, wystarczy, że zgłosisz mu swój aktualny adres zamieszkania w Puszczykowie i wskażesz właściwy urząd skarbowy tj.:

Urząd Skarbowy Poznań – Wilda, ul. Wierzbięcice 45, 61-558 Poznań (drogą elektroniczną, osobiście lub wysyłając deklarację pocztą tradycyjną).


Jeśli rozliczasz się sam lub ze współmałżonkiem, wystarczy, że wpiszesz w formularzu PIT aktualny adres zamieszkania w Puszczykowie i złożysz zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania tj.:


Urząd Skarbowy Poznań – Wilda, ul. Wierzbięcice 45, 61-558 Poznań (drogą elektroniczną, osobiście lub wysyłając deklarację pocztą tradycyjną).

Wbrew obiegowej opinii, w druku PIT, zgodnie z obowiązującym prawem należy wpisać miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. To właśnie wskazanie miejsca zamieszkania determinuje, która gmina otrzyma pieniądze z naszego podatku. Co istotne, nie ma potrzeby zmiany adresu zameldowania, może on być inny od adresu zamieszkania wskazanego w deklaracji PIT. Od 2012 r. nie ma również potrzeby wypełniania zgłoszenia aktualizacyjnego NIP3, wszystko co należy zrobić to właściwie wypełnić PIT.

Dzięki podatkom przekazanym dla Puszczykowa współfinansujesz: transport publiczny, edukację dzieci, utrzymanie zieleni, rekreację, sport i kulturę, rewitalizację zabytków, pomoc społeczną, nowe ścieżki rowerowe, budżet obywatelski, rozwój infrastruktury, ochronę zdrowia.


NIE MUSISZ ZMIENIAĆ ADRESU ZAMELDOWANIA - wybierz PUSZCZYKOWO!

Płać podatek PIT tam, gdzie mieszkasz!Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway