31 GRU 1969, 19:00

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

1. Omówienie i zaopiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Starego Puszczykowa.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie przy ulicy Poznańskiej i Wiosennej, obręb Puszczykowo, arkusz 6 (druk nr 223),
  • wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu działek nr 698/13 i 701/15 położonych w Puszczykowie w rejonie ulic Poznańskiej i Rynek (druk nr 218),
  • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulic: Niwka Stara i Jaskółcza (druk nr 219),
  • wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny części nieruchomości w rejonie ulicy Nadwarciańskiej (druk nr 220),
  • nadania nazwy ulicy w Puszczykowie (druk nr 221),
  • przejęcia od Powiatu Poznańskiego prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu drogą powiatową nr 2465P na odcinku od przystanku kolejowego Puszczykowo do drogi wojewódzkiej 430 (druk nr 222),
  • zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2017 (druk nr 225).

3. Sprawy bieżące.

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway