22 LIS 2017, 17:00 - 21:00

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta

  1. Omówienie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie, w obrębie Puszczykowo Stare, arkusze 1 – 18 – część A.

  2. Analiza projektu budżetu miasta na rok 2018.

  3. Zaopiniowanie rocznego programu współpracy Miasta Puszczykowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego na 2018 r.

  4. Zaopiniowanie projektów uchwał.

  5. Sprawy bieżące.

 

Posiedzenie komisji odbędzie się w sali konferencyjnej

hali widowiskowo-sportowej w Puszczykowie, ul. Podgórna 21

Drukuj

Urząd Miejski
w Puszczykowie

ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo

tel. +48 61 898 37 00

fax. +48 61 898 37 11

um@puszczykowo.pl

Urząd Miejski

NIP: 7771020151 | Regon: P-000526943

Miasto Puszczykowo

NIP: 7773159692 | Regon: 631257874

Godziny urzędowania

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek-piątek: 7:30 - 15:30

© 2016 Urząd Miejski w Puszczykowie. Wszystkie prawa zastrzeżone.

created by Medway